Η ιδιωτικοποίηση και η φύση του κράτους κινείται προς το κέντρο του αγώνα κατά της λιτότητας στην Ελλάδα.

24 Ιουνίου 2013
Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα!

Η τρόικα από τους τρεις βασικούς δανειστές στην Ελλάδα - η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - προσπαθεί να επιταχύνει τη ξεπούλημα των δημόσιων αγαθών και των πόρων της χώρας


 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχθηκε την προώθηση της ιδιωτικοποίησης του νερού σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία που χρησιμοποιούν το σχέδιο διάσωσης, ως προϋπόθεση για να συνεχίσει να λαμβάνει τα κεφάλαια ενίσχυσης.
Ομάδες της κοινωνίας πολιτών έχουν γράψει στον Επίτροπο Olli Rehn να απαιτήσει την
άρση της πίεσης όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση του νερού.

  Αντικείμενο: Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που να υλοποιεί το ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ, και να προωθεί την παροχή ύδρευσης και αποχέτευσης ως απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών για όλους.

  Κύριοι στόχοι: Η νομοθεσία τής ΕΕ πρέπει να απαιτήσει από τις κυβερνήσεις να εξασφαλίζουν και να παρέχουν σε όλους τους πολίτες πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα καθαρού, πόσιμου νερού και σε δίκτυο αποχέτευσης. Προτείνουμε:

1. Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη τής ΕΕ να είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν ύδρευση και αποχέτευση για όλους τους πολίτες.

2. Η υδροδότηση και η διαχείριση των υδάτινων πόρων να αψηφούν τους «κανόνες τής εσωτερικής αγοράς» και να απαγορεύεται η απελευθέρωση της αγοράς των υπηρεσιών ύδρευσης.

3. Η ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για να έχουν όλοι πρόσβαση σε ύδρευση και αποχέτευση.

https://signature.right2water.eu/oct-web-public/?lang=el