Σπάει στα 3 η ΔΕΗ και οδεύει προς ξεπούλημα

31 Ιουλίου 2013

Στα τρία σπάει τη ΔΕΗ προκειμένου να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίησή της η κυβέρνηση. Το σχέδιο του Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπει τη διάσπαση της ΔΕΗ σε «μικρή» και «μεγάλη». Στόχος είναι η πρώτη να πουληθεί έως το 2015 και ποσοστό της δεύτερης έως το 2016. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει ότι το αργότερο έως το 2014 ιδιώτης διαχειριστής θα αναλάβει και τα δίκτυα της ΔΕΗ με χωριστή ιδιωτικοποίηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Η διάσπαση της ΔΕΗ αποφασίστηκε χθες με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και πρόκειται για την επικύρωση του σχεδίου της 15ης Μαΐου, που είχε δημοσιοποιήσει το ΥΠΕΚΑ, το οποίο είχε διαβιβαστεί κι εγκρίθηκε από την τρόικα.

Το σχέδιο προβλέπει την πώληση της ΔΕΗ σε τρία επίπεδα:

Α. Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) από τη ΔΕΗ (σήμερα 100% θυγατρική της).

Ουσιαστικά θα παραχωρηθεί η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή σε ιδιώτη και το Δημόσιο «θα εξασφαλίσει» καταστατική μειοψηφία.

Η διαδικασία θα γίνει σε δύο φάσεις: στην πρώτη, που προχωρά άμεσα και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2013, προβλέπεται είσοδος επενδυτή μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με απόκτηση ποσοστού έως 49% του ΑΔΜΗΕ, με παράλληλα ανάληψη της διοίκησης από τον επενδυτή, ενώ στη δεύτερη προβλέπεται η συμβατική υποχρέωση απόκτησης από τον (προτιμητέο) επενδυτή επιπλέον ποσοστού, έως και το 51% του ΑΔΜΗΕ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το β' τρίμηνο 2014.

Β. Δημιουργία καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρισμού (ως προς στοιχεία ενεργητικού, ανθρώπινο δυναμικό, πελατειακή βάση), δηλαδή μιας «μικρής ΔΕΗ» με «προίκα» το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, πιθανόν του βέλτιστου δυνατού, κατ' επιλογήν της Ε.Ε., για άμεση πώληση σε ιδιώτη.

Σε αυτό το 30% θα ληφθούν υπόψη η απόσυρση παλαιών μονάδων, αλλά και η δημιουργία νέων, εφόσον υπάρχει τέτοια πιθανότητα, θα προβλέπεται αναλογικό ποσοστό της δραστηριότητας της εμπορίας της ΔΕΗ, οπότε και το παραγωγικό μείγμα και η πελατειακή βάση της νέας εταιρείας θα αντικατοπτρίζουν, αναλογικά, τα αντίστοιχα τμήματα της ΔΕΗ, ενώ θα περιλαμβάνονται και τα «φθηνά» καύσιμα της ΔΕΗ, δηλαδή λιγνίτες και υδροηλεκτρικά, αλλά και μονάδες φυσικού αερίου.

Συνολικά η «μικρή ΔΕΗ» θα δεχθεί περίπου 1.400 MW μονάδων με καύσιμο λιγνίτη και πρόσβαση στα ορυχεία για τροφοδοσία τους, 500 MW υδροηλεκτρικού δυναμικού και 500 MW δυναμικού φυσικού αερίου. Στη λίστα των περιουσιακών στοιχείων που θα μεταφερθούν στη «μικρή ΔΕΗ» λόγο έχει και η Κομισιόν, καθώς θα γίνει διαβούλευση βάσει του καταλόγου παγίων της ΔΕΗ, που θα της επιδοθεί έως το τέλος του μήνα, ώστε να καταλήξει έως τέλος Ιουνίου 2013.

Η αποκρατικοποίηση της νέας εταιρείας θα γίνει μέσω ΔΕΗ με τη συνδρομή του ΤΑΙΠΕΔ, ώστε να ολοκληρωθεί το α' τρίμηνο 2015.

Γ. Από την αποψιλωμένη ΔΕΗ, δηλαδή χωρίς τον ΑΔΜΗΕ και με 70% του παραγωγικού δυναμικού της, θα ιδιωτικοποιηθεί το 17% του μετοχικού της κεφαλαίου που κατέχει το Δημόσιο, «κατά προτίμηση μέσω της προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή». Η διαδικασία θα γίνει μέσω ΤΑΙΠΕΔ και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος 2015 ή στο α' τρίμηνο 2016.