ΘΗΛΥΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΝΝΑΒΗ

26 Αυγούστου 2013
Οι θηλυκοποιημένοι σπόροι κάνναβης είναι σχεδιασμένοι ώστε να παράγουν μόνο θηλυκά φυτά.Συνήθως ένας σπόρος κάνναβης
μπορεί να αναπτυχθεί είτε σε αρσενικό είτε θηλυκό φυτό. Όλη η διαδικασία ορίζεται από τα χρωμοσώματα Χ και Υ που εμπεριέχουν τις πληροφορίες για το φύλο του φυτού. Η "θηλυκοποίηση" είναι η διαδικασία κατά την οποία τα θηλυκά φυτά ρυθμίζονται έτσι ώστε να χρειάζονται την πρόσληψη αρσενικής γύρης για να παράγουν σπόρους.Ένα φυτό με δύο χρωμοσώματα Χ θα είναι θηλυκό στο 99% των περιπτώσεων, ενώ οι κανονικοί σπόροι κάνναβης (με χρωμοσώματα Χ & Υ) έχουν πολλές φορές την τάση να παράγουν περισσότερα αρσενικά παρά θηλυκά φυτά.